Klub Kolibřík

 

Pravidla Klubu Rodinné centrum Kolibřík

Zřizovatelem klubu je:

Na louce (právní forma: občanské sdružení)

5. května 3722

430 03 Chomutov

tel.: 775 190 41

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cíle klubu:

 

Cílem klubu je zkvalitnění poskytovaných služeb a možnost poskytování speciálních výhod klientům, kteří pravidelně navštěvují Rodinné centrum Kolibřík. Chceme svým členům nabízet smysluplný a kvalitní program, příjemné prostředí s možností setkávat se s přáteli a seznamovat se s novými lidmi.

Rozsah a působnost klubu:

 

působí na území České republiky, především v Chomutově

 

Členství:

 

Členem klubu se může stát fyzická osoba, starší 18-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s pravidly. Členství je dobrovolné, nepřenosné. Členská karta je vystavena na konkrétní jméno člena a může zahrnovat buď jedno dítě, nebo dvě (cena se liší – viz níže).

Pokud dojde k jakémukoli zneužití karty, bude člen ihned vyloučen z klubu bez nároku na vrácení členského příspěvku.

 

Výhody člena: 

 

Levnější vstupy na určené akce, do prostoru herny RC Kolibřík, přednostní rezervace na akce (přičemž některé akce budou pouze pro členy klubu), sleva na určité služby a možnosti viz platný ceník aktualizovaný na webových stránkách a zveřejněný v prostorách RC Kolibřík, Dřínovská 4606, Chomutov.

Slevy se poskytují pouze při předložení registrační karty.

 

Povinnosti člena:

 

Každoročně uhradit členské příspěvky, být v souladu s těmito pravidly klubu a vstoupí-li člen do prostor Rodinného centra Kolibřík, má povinnost respektovat a dodržovat vyvěšená PRAVIDLA a pokyny organizátorů.

 

Vznik členství:

 

Členství vzniká předáním vyplněné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, na základě těchto kroků člen obdrží svou registrační kartu, která ho bude opravňovat k využívání výhod vyplývajících z členství v klubu. Členství vzniká vždy na jeden rok dnem uhrazení členského poplatku.

 

Zánik členství:

  •  člen klubu zažádá o ukončení členství
  • člen klubu záměrně poskytne nesprávné údaje v přihlášce
  • člen klubu zneužije výhod, vyplývajících z členství v klubu
  • klub zanikne
  • úmrtím člena
  • nezaplacením členského příspěvku

Členský příspěvek:

 

Pro prodloužení členství je splatný vždy při vzniku nového členství a výše členského poplatku je následující:

dospělý 250,- Kč

dospělý + 1 dítě 250,- Kč

dospělý + 2 děti 350,- Kč.

 

Členský příspěvek je nevratný.

 

 

Další ustanovení:

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Pravidla klubu. Členové budou o těchto změnách informováni na www.rckolibrik.cz. Taktéž si zřizovatel klubu vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit akci. V případě nutnosti má zřizovatel právo ukončit činnost klubu.

 

 

Ochrana osobních údajů členů:

 

Člen klubu výslovně souhlasí s tím, aby o. s. Na louce jako zřizovatel klubu zpracovávalo v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek klubu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.


 

Tato ustanovení nabývají platnosti od 9. 8. 2013.

Za o. s. Na louce

Kateřina Nevolová, DiS.

předsedkyně sdružení

Další informace